Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Information till registrerade

En medarbetares dator kan ha tillgängliggjort personuppgifter.

Vid utbyte av en medarbetares dator visade det sig finnas en installerad mjukvara som inte är godkänd av Nora kommun. Medarbetaren uppger sig inte känna till mjukvaran.

Medarbetaren har i sin dator tillgång till personuppgifter. Det har funnits risk för obehörigt röjande av personuppgifter men det är inte klarlagt att så skett. Nora kommun har anmält händelsen som en personuppgiftsincident till Datainspektionen 2020-12-10. En internutredning har inletts.

Om du har frågor kontakta dataskyddsombud Nathalie Holvik, tel 0581-817 94, e-post: dataskyddsombud@sb-bergslagen.se eller kommundirektör Isabell Landström, tel 0587-810 00, epost: isabell.landstrom@nora.se

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-12-14