• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Bergslagens över­förmyndar­nämnd

Vad är en överförmyndarnämnd? Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Från och med 1 januari 2011 har kommunerna i norra Örebro län (Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) en gemensam överförmyndarnämnd med sitt säte här i Ljusnarsbergs kommun. Bergslagens överförmyndarnämnd består av fem ledamöter och väljs av kommunfullmäktige. Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap samt efter granskning ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Bergslagens överförmyndarnämnd står under tillsyn av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Nämndens sammansättning och kontaktuppgifter Adress till nämnden Överförmyndarnämnden Ljusnarsbergs kommun Gruvstugutorget 714 80 Kopparberg  Ledamöter Följande ledamöter i kommunstyrelsen är utsedda att representera respektive parti 2023-2026: Protokoll Filer tillgängliga för nedladdning Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011


Förtroendevalda från och med 2023

För Nora kommun är det för perioden 2023-2026 Tom Rymoen (M) som är ordinarie ledamot och Klara Sandberg (LPo) som är ersättare.

Förmyndare, förvaltare och god man

Överförmyndarnämndens uppdrag innebär tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns verksamhet. En förmyndare, förvaltare eller en god man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter. En förmyndare kan bland annat företräda ett barn under 18 år i frågor som gäller barnets egendom. En god man kan exempelvis ha som uppgift att hjälpa en äldre sjuklig eller psykiskt funktionshindrad person med att sköta ekonomi eller bevaka personens rätt i olika sammanhang.

Om du är intresserad av att bistå en person med funktionsnedsättning eller annat hjälpbehov tar du kontakt med överförmyndaren i kommunen.

Här kan du läsa mer

Kontakt

Kanslichef, Beredskapssamordnare
Anders Andersson
anders.andersson@ljusnarsberg.se

0580 - 805 01

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: