• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Så fungerar Nora kommun

Kommunen har egen politisk organisation och bolag men samverkar även med andra kommuner och förbund

Kommunens politiska organisation

Den politiska organisationen består av:

 • Kommunfullmäktige
 • Kommunstyrelsen
  • Arbetsutskottet
  • Kultur- och fritidsutskottet
 • Socialnämnd
  • Arbetsutskottet
 • Bildningsnämnd
  • Arbetsutskottet
 • Valnämnd

Länk till kontaktuppgifter för förtroendevalda i kommunen. Öppnas i nytt fönster.

Kommunförvaltningen

Kommunen leds av kommundirektören. Till stöd finns en ledningsgrupp.

Verksamheten är organiserad i en kommunförvaltning med olika verksamhetsgrenar.

Länk till kontaktuppgifter för kommunförvaltningen Öppnas i nytt fönster.

Kommunägda bolag

 • Nora Fastigheter AB äger verksamhetsfastigheter, kommersiella fastigheter och idrottsanläggningar.
 • Norabostäder AB äger och hyr ut bostäder i Nora.

Länk till kontaktuppgifter för kommunägda bolag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk förvaltning

Samhällsbyggnads­förbundet Bergslagen tillhandahåller tjänster inom avfall och deponi, gata, trafik, park, skog, natur, idrott, lokalvård samt vatten och avlopp. Se servicecenter, nedan

Miljö- och bygg

Samhällsbyggnadsnämnd- och förvaltning Bergslagen är en gemensam myndighetsnämnd och förvaltningsorganisation inom miljö- och byggområdena där Lindesbergs kommun är värdkommun. Se servicecenter, nedan.

Gemensamt servicecenter

Samhällsbyggnads förbundet- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett gemensamt servicecenter för kunder och kommuninvånare.
Länk till kontaktuppgifter för gemensamt servicecenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bergslagens överförmyndarnämnd

Nora kommun ingår i en gemensam överförmyndarnämnd där Ljusnarsbergs kommun är värdkommun.
Länk till Bergslagens överförmyndarnämnd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nerikes brandkår

Noras räddningstjänst ingår i Nerikes Brandkår Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsoteamet i norra Örebro län

Nora kommun ingår i Folkhälsoteamet i norra Örebro län. Teamet utvecklar kommunernas folkhälsa.
Länk till Folkhälsoteamet

Gemensam telefoni och växel

Hällefors, Lindesberg,  Ljusnarsbergs och Nora kommuner har gemensamt telefoni- och växelsystem

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: