• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Beställ allmänna arkivhandlingar

Så får du del av allmänna handlingar.

Allmänna handlingar är tillgängliga till alla. För att ta del av arkivhandlingar, kontakta arkivet (se kontaktuppgifter) eller boka tid för besök. Du kan också göra en beställning av handlingar i förväg via beställningsformulär eller telefonkontakt för att få en kopia skickat till dig.


Sekretess och känsliga uppgifter

En del av uppgifter i kommunala handlingar kan omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, högst under 70 år. I så fall måste handlingar sekretessprövas innan de kan lämnas ut. Handlingar kan också innehålla känsliga personuppgifter.
Om du vill ta del av handlingar som omfattas av sekretess eller innehåller känsliga personuppgifter, vänligen kontakta arkivet.

Fastighetshandlingar och kartor

Kartor och fastighetshandlingar måste alltid beställas i förväg. Handlingar rörande bl.a. miljö- och byggfrågor från och med år 2004 finns hos Samhällsbyggnad Bergslagen.

Beställ handlingar

Betygskopior
Fastighetshandlingar och kartor
Övriga allmänna handlingar

När du beställer handlingar samlar vi in dina kontaktuppgifter. Vi behandlar dem enbart i syfte att kunna skicka de handlingar du begär. Begäran om handlingar från kommunarkivet gallras vid inaktualitet. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och i vissa fall även födelsedata.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1 c, för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet samt 6.1 e att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Du har rätt att vara anonym när du begär ut handlingar. Vill du vara anonym ska du ringa eller besöka arkivet.

Om du vill läsa mer om hur kommunen behandlar dina personuppgifter, Om du vill läsa mer om hur kommunen behandlar dina personuppgifter, klicka här Öppnas i nytt fönster..

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: