• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Enskilda arkiv

I kommunens arkiv förvaras handlingar från de upphörda kommunerna fram till dagens Nora kommun. Förutom de kommunala arkivbildarna finns även många föreningars och privatpersoners arkiv i samlingarna

Enskilda arkiv

Med enskilda arkiv menas arkiv från verksamheter som inte är allmänna, dvs föreningar, företag och privatpersoners arkiv och samlingar.

Hos kommunarkivet finns arkiv från bolag och stiftelser samt föreningar och enskilda:
Bolag och stiftelser Öppnas i nytt fönster.
Föreningar och enskilda Öppnas i nytt fönster.
För dessa finns inte något lagkrav att arkivera sina handlingar utan det är helt frivilligt att lämna ifrån sig sina arkiv till förvaring hos kommunen. Det är på grund av detta inte säkert att vi har en förening eller företags arkiv hos oss trots att de har haft sin verksamhet i Nora.

Vi förvarar handlingarna i brandsäkra lokaler och tillgängligör dessa för forskare och andra intresserade.

Stiftelsen Noraskogs Arkiv

Johan Johanssons samlade arkiv är ett av guldkornen i Nora kommuns arkiv. Johan Johansson (1 nov 1840 - 2 feb 1905)  var bergsmansson från Ringshyttan. Han var riksdagsman och riksgäldsfullmäktige men framför allt hembygdsforskare. Det är i egenskap av det senare som gjort att vi har denna arkivskatt i Nora idag.

Noraskogs Arkiv innehåller bl.a. Johan Johanssons efterlämnade bibliotek, köpebrev och bouppteckningar från gårdar i bergslagen, manuskript till utgivna böcker och avskrifter från riksarkivet. Det finns även opublicerade brev och tillfällighetsverser.

I kommunarkivet säljer vi tryck av hans utgivna dagböcker (mellan åren 1869-1905) och register till hans arbeten m.m.

Arkiv med Norasamlingar

Noras utveckling och historia finns i ett flertal arkiv på platser utanför kommunen. Här nedan följer länkar till de som innehar de största samlingarna.

Landsarkivet i Uppsala

  • Nora rådhusrätt och magistrats arkivbestår främst av domböcker och protokoll mellan 1725-1830, inkommande- och utgående handlingar mellan 1639-1799 samt bouppteckningar för åren 1733-1830 men också en hel del annat material.
  • Wedbergska samlingen är ett omfattande personarkiv som främst består av Brukspatron på Hagby gård Anders Wedberg (1795-1864) efterlämnade handlingar.

Arkivcentrum i Örebro län

Arkivcentrum i Örebro län är ett förenings- och företagsarkiv som förvarar drygt 3000 föreningar och 500 företags arkiv från hela Örebro län. Många arkiv med noraanknytning återfinns här.

Bildarkiv

Kommunarkivet förvarar två större bildarkiv och en del mindre samlingar främst tillhörande enskilda arkiv

Fotograf KGF Norberg (1862-1926) Hembygdsföreningen Noraskogs arkiv är deponerat i kommunarkivets lokaler. Bland dessa samlingar finns fotograf KGF Norbergs fotoarkiv med omkr. 20 000 glasplåtar från åren kring sekelskiftet 1800-1900. Norberg hade sin ateljé på Rådstugugatan 24 i Nora mellan åren 1904-1926. Arkivet består mestadels av personfotografier men det finns även en hel del foton på byggnader samt andra foton som visar Nora med omnejd.

Fotograf Curt Götlin (1900-1993) Hovfotograf Curt Götlin var verksam i Nora från år 1966 då han flyttade in från Örebro. Hans ateljé låg på Storgatan där han också bodde. Negativ av porträttbilder från 1966-1990 finns i kommunarkivet och en del övrigt material som är bevarat från hans tid i Nora. De delar av Götlins arkiv från tiden före 1966 finns bevarat på Stadsarkivet i Örebro.

Informationsägare: Kommunledningskansliet
Sidan uppdaterad: