• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Så jobbar vi med corona/covid-19 i Nora kommun!

Nora kommun presentera hur boenden för äldre, hemtjänst, förskolor och skolor arbetar för att inte få in smittan i sina verksamheter.

I mitten av april finns ett konstaterat fall av corona/covid-19 med anknytning till Nora kommuns egna verksamheter för barn och äldre.

- Vi kan förstås bara uttala oss om dagsläget. Men hittills verkar det som om alla insatser inom hygien, information, stängningar och omorganisation har kunnat hålla smittan utanför verksamheterna, säger kommundirektör Isabell Landström.

Idag är Nora kommuns alla verksamheter upptagna med att förhindra att smittan får fäste på boenden, i hemtjänst, förskolor och skolor. Just nu testas enbart vårdpersonal och personer som kommer till hälso- och sjukvården och uppvisar tydliga symptom. En genomgång av testresultat från Region Örebro län visar på ett fåtal positiva träffar, det vill säga konstaterad smitta, för personer med postnummer som kan kopplas till Nora kommun. Med all sannolikhet har smittan spridits till fler än de som testats.

Basala hygienrutiner

På kommunens äldreboenden och inom hemtjänsten följer man de basala hygienrutiner som upprättats av Region Örebro läns smittskyddsenhet och enhet för vårdhygien. Arbetskläderna är arbetsplatsbundna och byts varje dag, händerna spritas före och efter besök hos brukare och plastförkläde används i all personlig omvårdnad. Ringar, långa naglar, klockor och piercingar ska inte vara på när man arbetar.

Än så länge har vi inte haft någon konstaterad smitta inne på boenden eller hos brukare. Skulle vi få det så följer vi de instruktioner vi fått från smittskyddsenheten och hygiensjuksköterskan i Region Örebro län. Ju närmare den enskilde vi bedriver omvårdnad desto mer skydd kommer personalen att använda. Allt för att inte sprida smittan vidare, säger socialchef Fredrik Bergström.

Redan i ett tidigt skede började Nora kommun rekrytera och utbilda personal till omsorgen om äldre.

- Genom Komvux utbildar vi personal som kan komma in som ersättare i vården och utföra allt från servicenära arbetsuppgifter till sedvanliga omvårdnadsuppgifter. Det beror helt på vilken bakgrund man har, säger socialchef Fredrik Bergström.
Det kommunala besöksförbudet inom äldreboenden har ersatts av en nationellt beslutad lag. Närstående får hålla kontakten via telefon och de få besökare som släpps in måste först sprita sina händer. Den som har hemtjänst har ett eget ansvar för att hålla social distansering.

Fler skolbarn på plats

Inom Nora kommuns kommunala förskolor och skolor råder också strikta regler. Barn som har tecken på förkylning ska vara hemma och föräldrar som lämnar och hämtar barn och har förkylningssymptom ska göra detta utomhus. Personal som har symptom stannar förstås hemma.

- Fram till påsken kunde vi se en viss påverkan på närvaron i grundskolan. Men efter påsk kan vi se att närvaron i skolan åter börjat närma sig normala nivåer. I förskolan har vi dock fortsatt lägre barnnärvaro än normalt. Den stora bilden är att Nora skolor och förskolor hittills upprätthåller verksamheten mycket väl, trots det rådande coronaläget, säger skolchef Henric Lundberg.

Fram till mitten av april har Nora kommuns verksamheter förskonats från konstaterade fall av smitta. Om det händer kommer kommunen att vara öppen med det.

Kommunikationsriktlinjer

- Vi har kompletterat våra särskilda kommunikationsriktlinjer med hur vi ska göra om vi får konstaterad smitta i någon av kommunens verksamheter, säger kommundirektör Isabell Landström.

Först genomförs alla nödvändiga insatser för den personen och personer som den har träffat, enligt smittskyddsläkarens anvisningar. Eventuella närstående eller vårdnadshavare samt berörd personal informeras och kommunen sanerar enligt riktlinjerna.

- Därefter kommer vi att informera allmänheten om att vi haft ett konstaterat fall av smitta och i vilken verksamhet. Vi har allt att vinna på att allmänheten känner fortsatt förtroende för Nora kommuns hantering av smittan i våra verksamheter, säger Isabell Landström som vill samtidigt påminna om att det även fortsättningsvis är viktigt att alla följer de råd och föreskrifter som Folkhälsomyndigheten ger kring hygien, social distansering och att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad:

Nyheter