• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Nu börjar vi sopa vägarna

Snart är våren här och det är dags att sopa bort grus och sand från våra gator.

Den här veckan startar den grova sandupptagningen och efter påsk är det dags för fastighetsägare att sopa ut sitt grus från trottoarer och uppfarter så att det kommer med när vi sopar. Sopningen anpassas efter väderlek.

Prioritering

  • Centrala delar av kommunen inklusive gång och cykelvägar
  • Större genomfartsleder och större gator
  • Mindre körbanor, villagator och övriga ytor.

Som fastighetsägare har du ansvar för att sopa bort sand och grus på trottoaren vid din fastighet. Grenar, skräp och annat förutom sand och grus ska inte sopas ut.

Ta gärna hand om sand och grus till kommande vinter.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad:

Nyheter