• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" skickas ut som enkät till alla som är 65 år och äldre som har hemtjänst eller bor på särskilt boende.

För oss är det viktigt att du gör din röst hörd. Genom att du svarar på enkäten som skickas ut i slutet av mars är du med och bidrar till att äldreomsorgens i Nora utvecklas.

Föregående års resultat visar att personerna inom vård och omsorg känner förtroende för personal och upplever mindre känsla av ofrivillig ensamhet. Resultatet visar även på att det finns områden som vi behöver förbättra, områden såsom, bemötande, hänsyn till åsikter och önskemål dessa resultat vill vi såklart förbättra.

Det är socialstyrelsen som skickar ut enkäten till din brevlåda, samlar in enkätsvaren och sedan rapporterar resultatet till Nora kommun. Enkäten skickas till den adress som du är folkbokförd på. Socialstyrelsen vill poängtera att det är de äldre personernas åsikter som ska framgå i enkäterna. De som inte kan svara själva får gärna ta hjälp av till exempel någon anhörig, god vän eller god man.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad:

Nyheter