• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Att stärka livsmedelsberedskap i Nora

Välkomna på workshops för att stärka livsmedelsberedskapen i Nora. Två spännande dagar där vi diskuterar och arbetar med att stärka beredskapen för kris och krig.

De senaste åren har vi blivit alltmer uppmärksammade på vikten av beredskap, inte minst av livsmedel. Nora kommun i samarbete med Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län bjuder nu in länets kommuner till två workshops för att stötta i arbetet med att stärka livsmedelsproduktionen.

Datum

21 november klockan 09.00-12.00

12 december klockan 13.00-16.00

Målgrupp

Politiker, tjänstepersoner, livsmedelsproducenter och -industri, civilsamhälle, näringslivsaktörer och andra intresserade av frågan.

Du kan klicka här för att läsa mer om dagarna och skicka in din anmälan.

Informationsägare: Kommunstyrelseförvaltningen
Sidan uppdaterad:

Nyheter