Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Kommun­förvaltningen

Nora kommun har en förvaltning, kommunförvaltningen, som är uppdelad i tre verksamhetsområden. 

De tre verksamhetsområdena är:

  • Stöd och Service för support av den politiska organisationen och driver de interna stödprocesserna som ekonomi, personal, IT, kost och administration mm.
  • Tillväxt och utveckling vars uppdrag är att utveckla kommunens attraktionskraft. Turism, näringslivsutveckling, folkhälsan samt kultur och fritid  ingår i området.
  • Välfärd de tidigare bildningsförvaltningens och social­förvaltningens verksamheter sammanförs under ledning av två chefer/uppdragsledare d.v.s. bildningschefen och socialchefen, men med delat ledarskap för hela området.

 

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-01-07