• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Nu snöar det över kommunen igen!

Snön faller över kommunen och det finns lite saker vi behöver att tänka på.

Bra att tänka på i vintertid:

  • Skydda din vattenmätare mot kyla för att förhindra sönderfrysning och vattenskador.
  • Hjälp våra avfallshämtare att få en bra arbetsmiljö genom att hålla snöröjt och halkfritt runt avfallskärlen.
  • Paketera avfallet väl och låt matavfallet rinna av ordentligt för att förhindra fastfrysning i kärlet.
  • Det är fastighetsägarens ansvar att sköta renhållning, snöröjning och halkbekämpning av gångbana i anslutning till fastighetsgränsen.
  • Nora kommun och Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för renhållning och snöröjning av kommunala körbanor, gång- och cykelvägar, torg och viss kommunal fastighetsmark. Kom ihåg att det kan ta olika tid innan vi kommer till just din gata!

Du kan läsa mer om renhållning och snöröjning genom att klicka här.

Informationsägare: Nora kommun
Sidan uppdaterad:

Nyheter