• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Vikers kommun 1863-1951

Arkivbildare i Vikers kommun förvarade i Nora kommuns arkiv
 • Kommunalstämman, 1760-1949
 • Kommunalfullmäktige, 1919-1951
 • Kommunalnämnden, 1875-1951
 • Fattigvårdsstyrelsen, 1905-1951
 • Barnavårdsnämnden, 1918-1951
 • Pensionsnämnden, 1914-1951
 • Familjebidragsnämnden, 1940-1951
 • Arbetslöshetsnämnden, 1924-1944
 • Livsmedelsnämnden, 1917-1919
 • Hemhjälpsnämnden, 1944-1951
 • Nykterhetsnämnden, 1931-1951
 • Folkskolestyrelsen, 1834-1951

Informationsägare: Kommunledningskansliet
Sidan uppdaterad: