• Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsen kan dock besluta att sammanträdet inte ska var offentligt i särskilda fall.

Möteslokal är Konsthallen på Biblioteket och mötet börjar 8.30 om inget annat meddelas.

Sammanträdestider 2018: 7 februari, 21 mars, 25 april, 30 maj, 
12 september, 24 oktober och 28 november.

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på extra sammanträde onsdagen den 20 december 2017.

3. Fyllnadsval: ny ledamot och ny ordförande i socialutskottet t.o.m 2018.
4. Fyllnadsval: ny ledamot i ledningsutskottet t.o.m 2018.
5. Fyllnadaval: ny ledamot i kommunala handikapprådet t.o.m 2018.
6. Fyllnadsval: ny ledamot i kommunala pensionärsrådet t.o.m 2018.
7. Fyllnadsval: ny ledamot i Samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd
    och vård t.o.m 2018. 

Informationsägare: Kommunstyrelsen, administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2018-01-10