• Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder på Hagby Ängar. 

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga enligt beslut den 11 september 2019.

Sammanträdestider 2019: 6 februari, 3 april, 22 maj, extra möte 3 juni
11 september, 16 oktober och 27 november.
Extra möte den 11 december

Kommunstyrelsen behandlar följande ärende på extra sammanträde den 11 december 2019 kl 13.00. 

3.   Beslut med anledning av Förvaltningsrätten i Karlstads dom att upphäva beslut i kommunstyrelsen, Allaktivitetshuset.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-12-04