• Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsen kan dock besluta att sammanträdet inte ska var offentligt i särskilda fall.

Möteslokal är samlingssalen på Hagby Ängar och mötet börjar 8.30 om inget annat meddelas.

Sammanträdestider 2019: 6 februari, 3 april, 22 maj, extra möte 3 juni
11 september, 16 oktober och 27 november.

Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på extra sammanträde den 3 juni 2019. 
OBS! Sammanträdet börjar kl 8.00

3.  Förslag till revidering av budgetförutsättningarna för budgetåret 2019
     och planåren 2020-2021.
4.  Revidering av investeringsbudgeten för Nya Karlsängskolan.
5.  Förslag till budget för ombyggnad av Nora avloppsreningsverk.
6.  Förslag angående Nitro/Nora BS:s önskemål om kommunens
     övertagande av bandyplanen.
7.  Vägvisning genom Nora.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2019-06-03