Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder på Hagby Ängar. 

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga enligt beslut den 11 september 2019.

Sammanträdestider 2021: 10 februari, 14 april, 26 maj, 
8 september, 13 oktober, 3 november och 24 november.

Extra sammanträde den 16 juni 2021


Kommunstyrelsen behandlar följande ärenden på extra sammanträde den 16 juni 2021. 

3. Förslag till beslut om granskning  - tillägg till översiktsplanen för
    landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
4.  Förslag till uppdrag om utredning av strukturer för förskola och
     skola.  

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-06-18