Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

 • Huvudmeny

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten.
Läs mer om kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

Kommunfullmäktige har under år 2021 sammanträden den 24 februari, 28 april, 9 juni, 22 september, 27 oktober, 17 november och 8 december.

Möteslokal är Samlingssalen på Hagby Ängar och mötet börjar
kl 16.00 om inget annat meddelas.  

OBS! Ingång till samlingssalen sker via ingången från gården.

Handlingarna till sammanträdena finns under "Aktuella handlingar"

Kommunfullmäktige behandlade följande ärenden på sammanträde den 9 december 2020.


 • Förslag att tilllåta ledamöter och ersättare i fullmäktige att delta på distans.
 • Information från revisorerna.
 • Förslag att upphöra med pedagogisk omsorg som verksamhetsform i Nora kommun.
 • Försäljning genom anbudsförfarande för del av fastigheten Nora 1:1, Vattentornet.
 • Revidering av ordningsföreskrifter för bokningsbara lokaler i Nora kommun.
 • Försäljning av fastigheten Lindesby 3:12.
 • Förslag till budget 2021 med ekonomisk plan för åren
  2022-2023.
 • Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.
 • Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.
 • Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunstyrelsen.
 • Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.
 • Godkännande av avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen.
 • Avlämnande av eventuella motioner, frågor, interpellationer och medborgarförslag.
 • Delgivningar.

  Med anledning av Covid -19 är inriktningen att sammanträdet ska hållas så kort som möjligt tidsmässigt och med så få deltagare som möjligt.  De politiska partierna uppmanas därför att närvara genom frivillig kvittning, enligt överenskommelse.

  Ledamöter och ersättare och övriga uppmanas att inte närvara om man känner sig sjuk. För mer information se www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

  På Nora kommuns hemsida finns aktuell information om hur kommunen och myndigheter hanteriar spridning av coronaviruset, se överst på denna sida.

  Ledamöterna uppmanas att använda de visir som ligger på respektive bord. Om man i stället  vill använda munskydd tar man med eget.

  Under och i anslutning till mötet uppmanas samtliga att hålla avstånd.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2020-12-16