• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Dokumenthanteringsplaner

Dokumenthanteringsplanen är kommunens sätt att hålla en god ordning och överblick över sina allmänna handlingar. Planen fungerar som en katalog över samtliga handlingar och handlingstyper som förekommer på verksamheter och beskriver även om och när en handling skall gallras (förstöras) eller slutarkiveras.

Dokumenthanteringsplanen avser också att förbättra kommunens personal och allmänhetens möjligheter att söka och återfinna information. Enligt Nora kommuns arkivreglemente § 5 ska varje myndighet i samråd med kommunarkivet upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens allmänna handlingar oavsett media. Planen ska revideras årligen för att försäkra att det överensstämmar med verkligheten.

Saknas handlingsslag i dokumenthanteringsplanen är gallring ej tillåten. Handlingar gallras/förstörs efter angivet antal år utöver det år då handlingen har upprättats. Vid inaktualitet innebär att en handling kan gallras när den inte längre behövs i verksamheten.

Nedan hittar du dokumenthanteringsplaner som är aktuella i Nora kommun.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: