• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Telefonpolicy

Policy för IP- och mobiltelefoni

Gemensam policy för IP- och mobiltelefoni för Hällefors, Nora och Ljusnarsbergs kommuner samt för Bergslagens Kommunalteknik fr om 2003-08-04

Allmän policy

 • All frånvaro ska hänvisas.
 • Telefontider ska inte finnas "träffas säkrast" är vad som gäller.
 • En hel avdelning ska inte lämnas tom hel dag utan att någon kan vara anträffbar.
 • Privata samtal ska undvikas.

Telefonist/Superanvändare

 • Telefonist ska om den sökte inte är på plats lämna ut vederbörandes direktnummer för en ny påringning.
 • Telefonist ska endast i undantagsfall koppla ett samtal vidare till mobil, däremot ska upplysning om en anställds mobiltelefonnummer kunna ges.
 • Superanvändaren ska kunna ge användaren en kort information om Netwise Office och telefonapparatens enklare funktioner vid behov.

Abonnent/Användare

 • Var och en ansvarar för att meddelande som lämnas när man inte har varit anträffbar ska besvaras/åtgärdas.
 • Ansvarar för att växeltelefonist kan ge korrekta uppgifter vid eventuell frånvaro likaså för organisations, befattning och funktionsfrågor.

Telefonansvarig

 • Det ska finnas en telefonansvarig för varje verksamhet som ansvarar för att utbilda nyanställda på telefonin.
 • Informerar telefonist/superanvändare om förändringar i verksamheten.

Uppföljning och kontroll

 • Uppföljningsansvar vilar på verksamhetschef eller kostnadsställe ansvarig.
 • Vid misstanke om missbruk av telefon kan specificerat utdrag över teletrafiken begäras.

Innehav av mobiltelefon

 • Innehavare av mobiltelefon skall ha ett rörligt arbete och ofta vistas utanför den fasta arbetsplatsen samt ha ett behov av att kunna nå eller nås av andra. Verksamhetsansvarig beslutar om innehav.

Privat användning

 • Privat användning får endast ske då specificerad faktura är beställd.

Abonnemang för mobiltelefon

 • Abonnemang tecknas hos den trafikoperatör som IT —avdelningen anvisar, samt registreras hos växel/driftoperatör.

Användning av mobiltelefon

 • Uppgift om innehav och mobilnummer ska vara känt hos växel/driftoperatör och inom den egna organisationen så att god service kan upprätthållas.
 • Telefonist ska endast i undantagsfall koppla samtal vidare till mobil, däremot ska upplysning om mobilnumret kunna ges.
 • Mobil telefonen skall alltid ha ett aktiverat mobilsvar med personligt hälsningsmeddelande.
 • Vidarekoppling av fast telefon till mobil ska göras sparsamt. För aldrig samtal av sekretess karaktär i mobilttelefon, gör alla samtal korta.

Informationsägare:
Sidan uppdaterad: