• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Checklista pedagogiska måltider

Instruktioner och checklista för pedagogiska måltier i särskilt boende

Dokumentet "Instruktioner och checklista för Pedagogiska måltider i särskilt boende" är en del i Nora kommuns kostpolitiska program. Här ges en kort bakgrund till det kostpolitiska programmet. Mer information om det kostpolitiska programmet, riktlinjer och rutiner finns att läsa på kommunens hemsida för regler, riktlinjer och reglementen; Kostpolitiskt program - Nora kommun 

Se hela instruktioner och checklistan för pedagogiska måltider i särskilt bende här (pdf)

Informationsägare: Stöd och service, Måltidsverksamheten
Sidan uppdaterad: