• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Checklista pedagogiska måltider

Instruktioner och checklista för Pedagogiska måltider i förskola och pedagogisk omsorg

Dokumentet "Instruktioner och checklista för Pedagogiska måltider i förskola och pedagogisk omsorg" är en del i Nora kommuns kostpolitiska program. Här ges en kort bakgrund till det kostpolitiska programmet. Mer information om det kostpolitiska programmet, riktlinjer och rutiner finns att läsa på kommunens hemsida för regler, riktlinjer och reglementen; Kostpolitiskt program - Nora kommun

Se hela instruktioner och checklistan för pedagogiska måltider i förskola och pedagogisk omsorg här (pdf)

Informationsägare: Stöd och service, Måltidsverksamheten
Sidan uppdaterad: