• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Riktlinjer för specialkost och anpassad måltid inom barnomsorg, skola och fritids

Du som har behov av specialkost eller anpassade måltider inom barnomsorg, skola och fritids kan ansöka om detta via kommunens e-tjänsteportal.

Specialkost

Kost anpassad till specifikt sjukdomstillstånd.

Matallergi: vid matallergi reagerar kroppen på proteinerna i exempelvis mjölk, ägg, fisk, spannmål, soja, skaldjur, baljväxter, nötter, jordnötter, mandel och sesamfrö. En matallergi kan även vara luftburen.

Celiaki: är en så kallad autoimmun sjukdom och räknas som livslång. Barn/elever med celiaki måste ha en strikt glutenfri kost för att kunna behålla sin hälsa och undvika följdsjukdomar och allvarliga sjukdomstillstånd.

Laktosintolerans: är inte en sjukdom utan en ärftlig oförmåga att bryta ner laktos. Tillståndet är ofarligt men kan vara obehagligt.

Kontaktallergi: är en allergisk efter hudkontakt med ett visst livsmedel, denna typ av allergi är mycket ovanlig.

Korsallergi: kan uppstå mellan olika allergener och orsaka besvär hos överkänsliga personer. Vanligt hos personer som är pollenallergiska.

Icke-allergiska överkänslighetsreaktioner: vissa livsmedel tex citrus och vissa frukter och bär kan ge en försämring hos vissa yngre barn och orsaka eksem eller klåda och rodnad runt munnen.

Anmälan specialkost

Klicka här för att anmäla specialkost via kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Anpassad måltid

Avser de avvikelser från standardkosten och/eller den ordinarie
måltidssituationen som anses nödvändig för att barnet/eleven ska klara sin studiegång i förskolan eller skolan. Till anpassade måltider hör behov av mat- och måltidsanpassningar för barn/elever som på grund av fysiska, sensoriska, kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar har svårigheter att äta och/eller delta i den ordinarie måltiden. Beslut fattas av rektor.

Anmälan anpassad måltid

Klicka här för att anmäla anpassad måltid via kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillbud/ incident

Tillbud ska alltid anmälas på särskild blankett "Utredning av olycksfall och tillbud". Blanketten finns hos respektive förskola och skola.

Riktlinje för specialkost och anpassad måltid inom barnomsorg, skola och fritids

Klicka här för att läsa hela riktlinjen.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: